Chính sách bảo hành

Tất cả sản phẩm của Locker & Lock sẽ được bảo hành 1 năm kể từ ngày bàn giao.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  1. Sản phẩm còn trong hạn bảo hành tại thời điểm Khách hàng yêu cầu.
  2. Hư hỏng do các linh kiện sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật trong quá trình sản xuất
  3. Sản phẩm không bị thay thế bởi các linh kiện khác không phải của Locker & Lock hoặc không phải do Locker & Lock trực tiếp cung cấp.

ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  1. Sản phẩm bị hư hại do thiên tai, hỏa hoạn…
  2. Sản phẩm bị hư hỏng do tác động của ngoại lực, tác động nhiệt trực tiếp vào sản phẩm
  3. Quá thời hạn bảo hành sau 1 năm kể từ ngày giao hàng
  4. Sản phẩm lắp đặt, sử dụng không đúng theo hướng dẫn của Locker & Lock nên gây ra hư hỏng.

Khi các điều kiện tiến hành bảo hành được thông qua, Locker & Lock sẽ tiến hành điều chỉnh, sửa chữa và thay thế để khắc phục trong thời gian đã cam kết.

Công tác nghiệm thu và bàn giao sản phẩm sau khi bảo hành sẽ được xác nhận của cả hai bên.