KHU VỰC NỘI THÀNH

STTKHU VỰCCHI PHÍ ƯỚC TÍNH (VND)
1QUẬN 1                                 450,000
2QUẬN 2 (Áp dụng khu vực Thảo Điền- Trần Não)                                 500,000
3QUẬN 3                                 450,000
4QUẬN 4                                 400,000
5QUẬN 5 300,000 – 350,000
6QUẬN 6                                 250,000
7QUẬN 7 (Áp dụng khu vực Him Lam- KCX Tân Thuận)                                 450,000
8QUẬN 8                                 500,000
9QUẬN 10                                 300,000
10QUẬN 11                                 250,000
11QUẬN PHÚ NHUẬN                                 350,000
12QUẬN BÌNH TÂN (Áp dụng khu vực B.Trị Đông- An Lạc)                                 200,000
13QUẬN TÂN BÌNH                                 250,000
14QUẬN BÌNH THẠNH                                 350,000
15QUẬN TÂN PHÚ                                 250,000
16QUẬN GÒ VẤP                                 350,000

KHU VỰC NGOẠI THÀNH

STTKHU VỰCCHI PHÍ ƯỚC TÍNH (VND)
1QUẬN 2                                 500,000
2QUẬN 7                                 500,000
3QUẬN 9 550,000 – 600,000
4QUẬN 12                                 300,000
5QUẬN BÌNH TÂN                                 250,000
6QUẬN THỦ ĐỨC 450,000 – 500,000
7HUYỆN BÌNH CHÁNH 350,000 – 400,000
8HUYỆN NHÀ BÈ                                 700,000
9HUYỆN HÓC MÔN                                 300,000
10HUYỆN CỦ CHI 450,000 – 500,000